Meax® MT30

Machine Tool Calibration

MEAX MT30 är ett mätsystem som utvecklats speciellt för snabba kontroller av verktygsmaskiners geometriska status med hög noggrannhet. Instrumentet mäter maskinrörelsernas geometri i flera enkla steg med de olika applikationer som visas på visarenheten.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Meax® MT30 innehåller fem mätsensorer som alla ansluts trådlöst till visarenheten där mätresultat beräknas och omedelbart presenteras för användaren. Resultaten från mätningarna visas både grafiskt och numeriskt för enklast tänkbara utvärdering och kan även lagras i visarenhetens minne.

En mätrapport med alla mätvärden från en maskin kan skapas i PDF-format direkt i visarenheten. Det går även att exportera resultaten via ett USB-minne för vidare dokumentation. Mätsensorerna i Meax-systemet är precisionsinstrument som utvecklats speciellt för att säkerställa hög noggrannhet under krävande mätförhållanden.

Meax MT30 levereras i två robusta rullväskor som gör det enkelt att transportera och bära hela systemet.

 


 

Nedladdningar

Meax® MT30

Hardware

Meax® DU – Visarenhet

Meax DU är en robust displayenhet som är speciellt konstruerad för användning i industrimiljö  där det ställs höga krav på tillförlitlighet och försvar mot både skärvätskor och smuts.

Displayboxen har en stark aluminiumram och en gummibelagd yta som gör den extremt stötdämpande och gör det lätt att hålla. Detta betyder att den kan läggas ner på maskinerna utan att den glider iväg.

En stor, skarp 6,5 ”färg pekskärm som gör det enkelt för användarna att se och ger möjlighet att visa vad som visas på skärmen även på långa avstånd. Allt detta för att möjliggöra en flexibel användning av systemet även i en tuff miljö.

MEAX DU- Display unit

Meax® SM/SR – MEAX-SENSORER – mätsensorer

MEAX SR201 och SM201 är multifunktionella  sensorer. Båda har inbyggd lasersändare, 2-axlars PSD-detektor och högupplösande inklinometer som registrerar rotationsvinkeln. Sensorerna används för olika typer av mätningar, som exempelvis rakhet, rätvinklighet, spindelriktning och koaxialitet. SR-enheten (märkt med R) monteras på den del av maskinen som ska fungera som referens medan SM-sensorn (märkt med M) monteras på den maskinaxel som ska mätas.

Meax S – Läs mer

MEAX® LM/LR – vinkelsensorer

MEAX MT30 innehåller två mätsensorer för vinkelmätning med stor noggrannhet. Meax vinkelsensorer har en unik konstruktion med trådlös kommunikation via Bluetooth och laddningsbart batteri. Det gör det möjligt att använda instrumentet även då maskindörrarna är stängda, vilket är en förutsättning för ett säkert arbete i maskinen. Trådlös kommunikation ger även operatören möjlighet att placera visarenheten på den plats där uppriktningen ska utföras när maskinenjusteras.

Meax® Pen

Meax Pen är en batteridriven mätpenna som ansluts trådlöst via Bluetooth till Meax-visarenheten eller till en mobil enhet med stöd av en app. Mätsensorn kan användas för mätning av kast i maskinspindlar, rörelser/glappi maskinslider, mätning av repetitionsnoggrannhet i fixturer eller vändglapp i maskinrörelser. Den trådlösa överföringen gör det möjligt att mäta med sensorn i maskinen där mätningarna kan utföras med maskindörrarna stängda.

MEAX® SQ201 – Angle prism

När du mäter medvetenhet använder du SQ201-vinkelprismen som är monterad på SR-sensorn och vinklar utgående laserstrålen vid 90 ° med en noggrannhet inom 0,005 mm / m. Vinkelprismen har en inbyggd mekanisk enhet som gör att du kan ändra laserstrålens riktning när som helst under mätprocessen med en enkel manuell manövrering. Eftersom SQ210 har små installationsdimensioner innebär det att det kan installeras i maskiner där det finns korta avstånd och där du vill maximera avstånden mellan mätpunkterna. Den lätta vikten minskar risken för saga.

Software

Mätning av rakhet och avvägning

STREVEL

STREVEL™ För att kontrollera att maskinrörelserna är raka och utan vridning krävs en lösning med flera sensorer. MEAX LR-sensorn placeras på maskinbädden medan LM-sensorn monteras på verktygshållaren med det medföljande fästet. SR-sensorn monteras på huvudspindeln och MEAX SM-sensorn på verktygshållaren. Resultatet visas som en uppsättning mätpunkter längs maskinaxeln. MEAX MT30 kontrollerar därigenom maskinrörelsens rakhet och mäter samtidigt rörelsens vinkelavvikelse i relation till maskinbädden. Resultatet visas både grafiskt och som text och kan enkelt exporteras via USB.

Mätspindel

Mätning av spindeluppriktning

Eftersom avvikelser i spindeluppriktningen påverkar slutprodukten är det viktigt att de enkelt kan mätas. Du kontrollerar avvikelsen genom att ta fyra mätningar på två ställen längs Z-axeln. Genom att vrida lasern i spindeln och flytta MEAX SM-sensorn längs Z-axeln får du ett resultat för den parallella uppriktningen mellan spindelns rotationsaxel och den 2-axliga rörelsen. Resultaten visas grafiskt i två riktningar: i rät vinkel till maskinbädden och parallellt med maskinbädden.

Mätning av koaxialitet

Mätning och justering av verktygshållare

Med MEAX SR- och SM-sensorer kan du mäta uppriktningen mellan huvudspindeln och verktygshållaren och därmed snabbt ställa in nollpunkten i verktygshållaren. Mätinstrumentet vägleder dig genom hela mätprocessen. Programvaran hjälper dig att mäta vid fyra rotationspositioner och räknar sedan fram ett resultat som visar vinkelfelet och mittpunkternas avvikelse mellan spindeln och verktygshållaren. Justeringar kan göras med en realtidsfunktion som är unik för MEAX.

Mätning av rätvinklighet

Mätning av rätvinklighet

Genom att montera ett prisma på MEAX SR kan du kontrollera att maskinrörelserna är rätvinkliga i förhållande till varandra. Denna mätning görs i två steg: först mäts X-axeln och sedan Z-axeln. Programvaran hjälper dig att utföra mätningen och du ser vinkelavvikelsen direkt. Den specialutformade fixturen gör det enkelt att montera sensorerna för exakta resultat.

Mätning av vertikal spindeluppriktning

Vertikal spindeluppriktning

Används för att bestämma riktningen hos maskinspindelns rotationsaxel i relation till en vertikal maskinrörelse. Vid denna typ av mätning används maskinrörelsen som referenslinje. Mätningen utförs genom att SR-sensorn monteras i spindeln och SM-sensorn i maskinrörelsen. Under mätningen roteras spindeln 180 grader medan maskinsliden med SM-sensorn flyttas till två positioner. Resultaten visas som en vinkelavvikelse i relation till referenslinjen i två riktningar.

Mätning av vertikal koaxialitet

Vertikal koaxialitet

Används för att bestämma riktningen hos maskinspindelns rotationsaxel i relation till huvudspindeln. Huvudspindelns rotationsaxel används som referens och rotationsaxeln hos andra föremål mäts i förhållande till denna. Resultaten visas som en vinkel och en förskjutning i två riktningar: rätvinkligt i förhållande till maskinbädden och parallellt med den.

Mätning av spindelparallellitet

Spindelparallellitet

Används för att bestämma riktningen hos maskinspindelns rotationsaxel i relation till sin egen horisontella rörelse. SM-enheten monteras i maskinspindeln medan SR-enheten monteras i motsatt spindel (eller i indexeringsfixturen). SR-sensorn roteras 180 grader och maskinaxeln flyttas till två positioner.

Mätning av vertikal spindelparallellitet

Vertikal spindelparallellitet

Används för att bestämma rotationsriktningen hos en maskinspindels rotationsaxel i relation till dess egen vertikala rörelse. SM-enheten monteras i maskinspindeln medan SR-enheten monteras i motsatt spindel (eller i indexeringsfixturen). Genom att SR-sensorn roteras 180 grader och maskinaxeln flyttas till två positioner följt av en koaxialitetsmätning går det att beräkna parallelliteten mellan spindeln och maskinrörelsen.

Meax MT30 Fixtures

MEAX PEKFIXTUR

Används för att mäta rätvinkligheten i vertikala och horisontella fräsar och fleroperationsmaskiner. Fixturen kan fästas direkt på maskinbordet där pekriktningen kan ställas in vertikalt eller horisontellt. Beroende på vilken maskinkonfiguration som mätningen utförs på kan fixturen i stället monteras i maskinspindeln. SR-sensorn med vinkelprisma monteras i fixturen och laserns riktning kan ställas in parallellt med en av maskinrörelserna med de inbyggda mikrometerskruvarna. SR-sensorns rotationsvinkel kalibreras sedan för att säkerställa att den vinklade laserstrålen är uppriktad till den andra maskinaxeln.

MEAX® INDEXERINGSFIXTUR

Denna fixtur används för mätning av parallelliteten mellan en roterande spindel och dess egen rörelse då spindeln är monterad på en maskinaxel. Fixturen kan monteras på flera olika sätt för att möjliggöra mätningar i maskiner med horisontella och/eller vertikala rörelser. Fixturen består av en hydraulisk spännchuck med fyra indexeringspositioner, ett fäste för SM-sensorn och en fästplatta för montering på maskinbordet. Den hydrauliska chucken kan även monteras på den runda fästplattan eller en axelförlängning med diametern 20 eller 16 mm.

MEAX® MAGNETISKT SENSORSTATIV

Meax magnetstativ används om det inte går att montera SM-sensorn i maskinspindeln, verktygsfästet eller med någon av de medföljande magnetfötterna. Mätstativet har en flexibel, treledad arm som kan låsas sekventiellt med ett låsvred. SM-sensorn med axelförlängning monteras i stativet med ett klämfäste som gör det möjligt att ställa in sensorns rotationsvinkel till exempel parallellt med maskinbädden.

MEAX® RUND FÄSTPLATTA

Används för montering av SR- eller SM-sensorn i spindlar som saknar chuck eller direkt på spindelnosen. Kan även användas med en hydraulisk spännchuck från indexeringsfixturen. Levereras med magneter och förlängningsstänger (L = 40 mm, L = 80 mm)

Technical specification

Meax® SM/SR

Höjle material: Anodiserad aluminium och ABS plastic
Drifttemperatur: 15 till 30°C
Vikt: 306 g (10.9 oz)
Mått: 82mm x 86mm x 33mm
(3.2 in x 3.4 in x 1.3 in)
Kapslingsklass: IP 65
Laser: 650 nm klass II diode laser
Laser uteffekt: < 1mW
Mätavsånd. Upp till 5 m
Detektor 2-axliga PSD
Detektor storelek: 16mm x16mm
Visad upplösning: 1µm
Mätnoggrannhet: 1% ± 3 µm
Inklinometer upplösning: 0.01°
Inklinometer noggrannhet: ± 0.1°
Kommunikationsräckvidd: 10 m (33 ft)
Strömförsörjning: Högkapacitvt litiumjonbatteri eller extern strömförsörjning
Laddingstid för batteri ( i rumstemperatur med avstängt system): 8 timmar
LED-indikering batteri: Systemstatus, laseröverföring, batteristatus och Bluetooth

Meax® LM/LR

Driffttemperatur: 15 till 30°C
Förvaringstemperatur: -20 till 70°C
Relativ luftfuktighet: 10 – 90%
Vikt: 386 g (13.6oz)
Mått: 77mm x 84mm x 45mm
Kapslingsklass: IP 65
Inklinometer: Högkapacitiva MEMS- inklinometrar
Kalibrerat mätområde: ±50mm/m
Intern upplösning:  0.001mm/m
VIsad upplösning:* 0.01 mm/m
Inklinometer noggrannhet: 1% ± 0.005mm/m
Temperaturfel: 0.015 mm/m/°C
Kommunikationsräckvidd: 10 m
Uppvämningstid: 30 min
Driftstid 12 timmar kontinuerlig drift
Laddningstid för batteri : 8 timmar
Trådlös kommunikation: Bluetooth-sändare / mottagare klass I med multi-drop-kapacitet

 

VISARENHET

Vikt: 1,2 kg (2,6 lbs) with battery
Mått: 124 mm x 158 mm x 49 mm (4,9 in x 6,2 in x 1,9 in)
Kapslingsklass: IP 65 (Dust tight and protect ed against water jets)
Display size: 6,5” (165 mm) diagonal (133 x 100 mm)
Operating time: 10 hours continuous use (with 50% LCD backlight)
Environmental protection: IP 65
Battery charging time(system off, room temperature): 1 hour charge – 6 hours operating time