Meax® Level App

Utför mätningar med hög noggrannh

Detta är en följeslagareapp för att utföra mätningar av hög precision på maskin eller andra mekaniska komponenter. Appen kan också användas för mätning av räckvidd och rulle på rörliga maskinkomponenter eller inställning av två objekt parallellt med varandra, med hjälp av MEAX Level-produkterna. Appen guidar användaren genom hela mät- och utvärderingsprocessen vid användning av MEAX Level-lutningssensorer med hög precision. Tillsammans förenklar detta den annars besvärliga och tidskrävande uppgiften att mäta och justera en hel maskin eller komponent i perfekt nivåering, ställa in det parallellt med ett annat objekt eller se till att det inte har någon vridning under rörelsen.

—- Obs! Den här appen fungerar bara med MEAX® Level sensorerna —-

Nyckelfunktioner:

  •  Ansluten med Bluetooth®. Kräver Bluetooth 4.0
  • Intuitivt användargränssnitt, alla symboler och grafik – ingen text
  • Arbeta med antingen en eller en MEAX nivå sensor.
  • 2-axliga sensorer – mäter båda axlarna samtidigt.
  • Möjlighet att dela mätresultatet med e-post.

LADDA NER GRATIS MEAX® APP HÄR