Meax®

Tillbehör

MEAX® RUND FÄSTPLATTA

Används för montering av SR- eller SM-sensorn i spindlar som saknar chuck eller direkt på spindelnosen. Kan även användas med en hydraulisk spännchuck från indexeringsfixturen. Levereras med magneter och förlängningsstänger (L = 40 mm, L = 80 mm)

Mått – Meax Circular mounting plate

 

 

MEAX® MAGNETISKT SENSORSTATIV

Meax magnetstativ används om det inte går att montera SM-sensorn i maskinspindeln, verktygsfästet eller med någon av de medföljande magnetfötterna. Mätstativet har en flexibel, treledad arm som kan låsas sekventiellt med ett låsvred. SM-sensorn med axelförlängning monteras i stativet med ett klämfäste som gör det möjligt att ställa in sensorns rotationsvinkel till exempel parallellt med maskinbädden.

Mått – Meax Magnet base

 

 

MEAX® PEKFIXTUR

Används för att mäta rätvinkligheten i vertikala och horisontella fräsar och fleroperationsmaskiner. Fixturen kan fästas direkt på maskinbordet där pekriktningen kan ställas in vertikalt eller horisontellt. Beroende på vilken maskinkonfiguration som mätningen utförs på kan fixturen i stället monteras i maskinspindeln. SR-sensorn med vinkelprisma monteras i fixturen och laserns riktning kan ställas in parallellt med en av maskinrörelserna med de inbyggda mikrometerskruvarna. SR-sensorns rotationsvinkel kalibreras sedan för att säkerställa att den vinklade laserstrålen är uppriktad till den andra maskinaxeln.

Mått – Meax Pointing fixture

 

 

MEAX® INDEXERINGSFIXTUR

Denna fixtur används för mätning av parallelliteten mellan en roterande spindel och dess egen rörelse då spindeln är monterad på en maskinaxel. Fixturen kan monteras på flera olika sätt för att möjliggöra mätningar i maskiner med horisontella och/eller vertikala rörelser. Fixturen består av en hydraulisk spännchuck med fyra indexeringspositioner, ett fäste för SM-sensorn och en fästplatta för montering på maskinbordet. Den hydrauliska chucken kan även monteras på den runda fästplattan eller en axelförlängning med diametern 20 eller 16 mm.

 

 

MEAX® SQ201 – Angle prism

Vid mätning av spårvidd, använd SQ201-vinkelprismen som är monterad på SR-sensorn och vinklar utgående laserstrålen vid 90 grader med en noggrannhet inom 0,005 mm / m. Vinkelprismen har en inbyggd mekanisk konstruktion som gör att du kan ändra laserstrålens riktning när som helst under mätprocessen med en enkel manuell manövrering.

Eftersom SQ201 har en liten installationsdimension innebär det att den kan installeras i maskiner där det finns korta avstånd och där du vill maximera avstånden mellan mätpunkterna. Den lätta vikten minskar risken för saga.

Det kan vara fördelaktigt att använda Meax SQ201 när den är monterad på SR-sensorn medan du kontinuerligt mäter i maskinen utan att vara i vägen eller påverka resultatet av andra mätningar. Vinkelprismen är monterad i två referenshål på SR-sensorns övre sida och fixeras snabbt och enkelt med en hållskruv

Mått –  Meax SQ 201

 

 

MEAX® T-LOG – Temperaturmätare på plats!

När du mäter geometrin i din verktygsmaskin kan temperaturen i dina lokaler variera. Till exempel kan en kall downdraught från en öppen dörr väsentligt påverka mätresultaten. MEAX T-log dokumenterar temperaturen under mätprocessen för att säkerställa att mätresultaten inte påverkas av temperaturvariationer i dina lokaler. MEAX T-LOG är lätt att använda. Först placerar du T-loggen i maskinen med magnethållaren, då loggningen kan starta när startknappen är aktiverad, starta T-Log-programmet i MEAX DU-enheten. När du har loggat fullständigt kopplar du T-loggen till din displayenhet MEAX DU och slutligen överförs filen automatiskt i sin helhet och kan exporteras som en PDF-rapport.

Mått  – Meax Temperature logger