MEAX LEVEL APP

ICON 200x200

Detta är en kompanjonapp för att utföra mätning med hög precision på maskiner eller andra mekaniska komponenter. Appen kan även användas för tippning- och rullningsmätningar på rörliga maskinkomponenter, eller för inställning av två föremål parallellt med varandra, med hjälp av MEAX Level-produkter. Appen guidar användaren genom hela mätnings- och utvärderingsprocessen när MEAX Levels 2-axliga inklinometrar (lutningsgivare) med hög precision används. Denna kombination förenklar den annars så komplicerade och tidsödande uppgiften att mäta och justera en hel maskin eller komponent i perfekt nivå, ställa in den parallellt med andra föremål eller försäkra sig om att den inte ska vrida sig under rörelse.

— OBS! Denna app fungerar endast tillsammans med MEAX Level-sensorer –

Fördelar:
– Intuitivt användargränssnitt, bara symboler och grafik, ingen text
– Fungerar både med en eller ett par MEAX Level-sensorer
– 2-axliga sensorer – mäter i båda axlar samtidigt
– Sparar mätresultat och gör det möjligt att dela dessa med hjälp av standardfunktioner

MEAX LEVEL APP IOS

MEAX LEVEL APP ANDROID